Teambuilding

LEES MEER OVER DE RELATIE TUSSEN AGILE WERKEN EN BIG FIVE FOR LIFE

Teambuilding en snelle veranderingen

Bedrijven moeten in de toekomst steeds wendbaarder worden  om  snel in te kunnen spelen op alle veranderingen die op hun afkomen. Teambuilding speelt daarbij een essentiële rol.

De laatste jaren zijn veel bedrijven daarom bezig om de samenwerking intern te verbeteren. Om sneller deze veranderingen door te voeren wordt vaak de Agile aanpak geintroduceerd. Een fantastische concept waar ik zelf zeer veel ervaring mee heb opgedaan. Het is een methode waarbij snel iteratief o.a. software ontwikkeld kan worden en waarmee ook adequaat kan worden ingespeeld op veranderingen in de markt. Mits goed uitgevoerd kan de Agile aanpak ook leiden tot een steeds effectiever team. Kern van de methode is dat er multidisiplinaire teams worden opgezet die langere tijd met elkaar samenwerken. Elke dag worden de vorderingen met elkaar gedeeld. Een goede teamspirit is dan essentieel voor een goed resultaat.

Teamspirit verbeteren.

Ik ben van overtuigd dat de teamspirit en daarmee de resultaten van een team nog sneller kunnen verbeteren door gebruik te maken van de BIg Five for Life methode. Het kan een prachtige aanvulling zijn op de Agile aanpak.

Medewerkers van bedrijven maar ook uit non profit organisaties kunnen als team bij mij terecht voor de Life Safari training om persoonlijk uit te vinden wat jou inspiratie geeft en hoe jouw Big Five for Life er uit ziet. Als je dit als team samen doet zal de teamspirit zeker sterk verbeteren. Vaak is er binnen bedrijven (te) weinig tijd om elkaar echt persoonlijk te leren kennen. Op deze manier kent iedereen elkaars normen en waarden en dat is een mooie basis voor groepsgevoel, respect en waardering en daarmee vertrouwen in elkaar.

Je krijgt van mij een 100 procent garantie dat je je Big Five for Life scherp krijgt. Ook kan de Big FIve for Life methode gebruikt worden om de vijf belangrijkste team of afdelings doelstellingen helder te krijgen. Kies voor een Business Discovery workshop. Just do It ! Je krijgt geen spijt !

Inspiratie opdoen.

Het zou ook kunnen dat je als team of afdeling eerst eens wilt onderzoeken of de BIg Five for Life methode wat voor je kan betekenen.
Voor groepen tot maximaal 15 personen organiseer ik inspiratieworkshops van 1 tot 3 uur om kennis te maken met het Big Five for Life concept. Dit kan ook op lokatie bij een bedrijf.
Dat kan bv tijdens een teamoverleg, bespreking, werkoverleg, bedrijfsuitje. Even een break, even wat anders!! Tijdens de inpiratieworkshop word je verrast met mooie video͛s, oefeningen en inspirerende verhalen. Je wordt even uit het dagelijkse werk gehaald om daarna weer fris van start te gaan. Het geeft kleur en inspiratie aan het overleg en iedereen heeft weer iets om over na te denken. Vol inspiratie weer terug op je werkplek !

Klik voor meer informatie over de workshops op onderstaande buttons.